Kort- og langsigtet udvikling for den enkelte udøver, træner, idrætslærer og det enkelte team

 

Personlig Coaching

Jeg sætter fokus på den enkelte atlet, idræts- og svømmelærer samt ungdoms- og konkurrencetræner gennem individuel coaching, supervision og sportspsykologiske forløb.

Teamudviklingssamtaler

Teamudviklingssamtalen er for teamet, som ønsker at skabe resultater på den lange bane og større sammenhængskraft på teamet. TUS understøtter derfor teamets læring og udvikling gennem gruppediskussioner, der sætter teamets ressourcer og kompetencer i spil.

Foredrag og workshops

Jeg sætter gennem workshops og foredrag fokus på diverse sportspsykologiske temaer.  Jeg vil være med til at skabe en god proces hvor videndeling, inspiration og læring er i højsædet.